ASYSTENTKA STOMATOLOGICZNA

Wprowadzenie do asystowania w stomatologii (etyka, obowiązki, prawodawstwo)
Pomoc stomatologiczna a Asysta czynnie asystująca
Komunikowanie się z zespołem i z pacjentem
Empatia i asertywność w kontakcie: asysta-lekarz, asysta- pacjent
Cechy osobiste asysty
Wyposażenie gabinetu i jego utrzymanie.
Anatomia i fizjologia narządu żucia
Mikrobiologia
Patologia
Stomatologia kliniczna
Zapobieganie zakażeniom
Bezpieczeństwo i higiena pracy- procedury
Antyseptyka
Odpady medyczne
Kody na odpady medyczne
Diagram dentystyczny/oznaczenia zębów
Stomatologia odtwórcza
Materiały do wypełnień
Profilaktyka w stomatologii.
Specjalistyczne obszary stomatologii
Zachowawcza
Pedodoncja
Endodoncja
Ortodoncja
Implantologia .Implanty. Kaseta implantologiczna.Paszport implantologiczny
Periodontologia
Chirurgia szczękowo-twarzowa
Kserostomia
Halitoza
Bruksizm
Plomba chemo i światłoutwardzalna. Etapy asysty.
Most zębinowy
Biała dieta
Syndrom białego fartucha
Dentofobia
Sanacja
Sanityzacja
Sedacja wziewna
Herpes simplex
HBV,HCV
HIV,Aids
Zagadnienia psychologiczne: zespół Touretta, postać Bordeline
Dokumentacja medyczna – procedury
Przygotowanie pacjenta kliniki oraz operatora do zabiegów stomatologicznych
Przegląd instrumentarium. Pakiety, procedury
Instruktaż asystowania na cztery i sześć rąk
Strefy pracy operatora/Asysty
Wymogi sanitarno-epidemiologiczne
Konserwacja narzędzi stomatologicznych.