DEZYNFEKCJA, STERYLIZACJA I ODPADY MEDYCZNE

Aseptyka i antyseptyka.
Gabinet stomatologiczny a zapobieganie zakażeniom.
Biofilm w stomatologii.
Zasady higieny w gabinecie stomatologicznym.
Przegląd preparatów do dezynfekcji.
Dezynfekcja-procedury.
Normy i procedury obowiązujące podczas sterylizacji.
Walidacja i kontrola podczas procesu sterylizacji.
Myjka ultradźwiękowa.
Postępowanie z odpadami medycznymi.
System ssący-dezynfekcja.
Dezynfekcja wycisków.
Turbiny: dezynfekcja i konserwacja.
Wirus HBV, HCV, HIV, Herpes simplex.
Odpady medyczne – KODY.
Karta charakterystyki.