HIGIENITKA DENTYSTYCZNA

Skład zespołu gabinetu stomatologicznego i obowiązki.
– Cechy osobiste i wygląd zewnętrzny higienistki
Bezpieczeństwo i higiena pracy.
– Opisowe terminy używane w anatomii – podstawowe zwroty w j. łacińskim
– Anatomia i fizjologia jamy ustnej
– Aparat żucia
– Mikrobiologia
– Patologia
Stomatologia kliniczna.
– Zapobieganie zakażeniom
– Dezynfekcja i sterylizacja
– Wyposażenie gabinetu stomatologicznego i jego poprawne utrzymanie
– Postępowanie z pacjentem
– Narzędzia i wyposażenie pomocnicze
Dokumentacja medyczna – procedury.
– Podstawy psychologii
– Profesjonalna prezentacja: instruktaż prawidłowej higieny j. ustnej
Etapy zabiegu higienizacji: skaling piaskowanie fluoryzacja.
Etapy zabiegu wybielania zębów.
– Metody wybielania zębów
Lapisowanie, lakierowanie zębów.
KSEROSTOMIA – wiedza medyczna w kompetencji doskonałej HIGIENISTKI.
Marketing sensoryczny