SEKRETARKA /REJESTRATORKA MEDYCZNA

Organizacja sekretariatu medycznego
– profesjonalna obsługa pacjenta (bezpośrednia/telefoniczna/e-mailowa), w tym obsługa trudnego pacjenta
– rejestracja medyczna
– dokumentacja medyczna według nowych przepisów
– historia medyczna
– prowadzenie i archiwizacja dokumentacji medycznej
– prawidłowe prowadzenie i obieg dokumentacji medycznej
– wypisywanie zaświadczeń
– sporządzanie odpisów dokumentacji lekarskiej
– rola poprawnej sprawozdawczości w finansowaniu świadczeń zdrowotnych
– wyniki badań medycznych
– wypełnianie druków medycznych
– poziomy referencyjne
– karetki- oznaczenia
– statusy w EWUś
– prawo do świadczeń
– przynależność do NFZ
– ZIP
– EKUZ.
Kultura i etyka zawodu
– budowanie profesjonalnych relacji z pacjentem
– budowanie prawidłowych relacji ze współpracownikami
– zasady dobrej współpracy z lekarzem
– dbanie o dobry wizerunek sekretariatu medycznego
– podstawy psychologii i pedagogiki
– charakteryzacja pacjenta
– hierarchia zawodowa
Komputeryzacja prac biurowych – podstawy
– MS Office (Word, PowerPoint)
– profesjonalna poczta elektroniczna
– Internet – portale medyczne.
Podstawy psychologii i pedagogiki
Marketing sensoryczny.